Cover image for Analisis pencemaran sungai : kajian kes : Sungai Skudai dan Sungai Segget; Pengurusan projek pembinaan; Pemadatan lapisan-lapisan turapan jalan dan lebuh raya; Pemadatan tambak untuk jalan dan lebuh raya; Kajian kes atas sistem kalis ais dalam pembinaan bangunan; Teknologi pembinaan yang ekonomi di masa depan; Bangunan ekonomi masa sekarang dan depan; Kesan perbandaran ke atas kualiti air sungai dan air hujan (kajian kes di Lembah Kelang)
Title:
Analisis pencemaran sungai : kajian kes : Sungai Skudai dan Sungai Segget; Pengurusan projek pembinaan; Pemadatan lapisan-lapisan turapan jalan dan lebuh raya; Pemadatan tambak untuk jalan dan lebuh raya; Kajian kes atas sistem kalis ais dalam pembinaan bangunan; Teknologi pembinaan yang ekonomi di masa depan; Bangunan ekonomi masa sekarang dan depan; Kesan perbandaran ke atas kualiti air sungai dan air hujan (kajian kes di Lembah Kelang)
Publication Information:
UTM, 1990
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Pengurusan projek pembinaan

Pemadatan lapisan-lapisan turapan jalan dan lebuh raya

Pemadatan tambak untuk jalan dan lebuh raya

Kajian kes atas sistem kalis ais dalam pembinaan bangunan

Teknologi pembinaan yang ekonomi di masa depan

Bangunan ekonomi masa sekarang dan depan

Kesan perbandaran ke atas kualiti air sungai dan air hujan (kajian kes di Lembah Kelang)
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1990

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002181448 MFL 6370-6377 ra. Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order