Cover image for Teorem pythagoras : teknik-teknik dan aktiviti dalam pengajaran
Title:
Teorem pythagoras : teknik-teknik dan aktiviti dalam pengajaran
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1995
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8467 ra
Abstract:
Teorem Pythagoras adalah salah satu elemen penting di dalam matematik khususnya bidang geomtri. Teorem ini telah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu. banyak pembuktian yang telah dapat ditunjukkan dengan pelbagai kaedah yang berbeza. Di dalam sukatan Matematik KBSM, teorem Pythagoras merupakan topik yang diajar di dalam tingkatan 2. Pada kebiasannya, teorem ini hanya diajar secara fakta sahaja dan pelajar-pelajar perlu menghafalnya. Didalam proses pengajaran, guru tidak memberi penekanan terhadap logik teorem ini. Sepatutnya guru perlu tidak memberi penekanan terhadap logik teorem ini. Sepatutnya guru perlu mengimbangi pemahaman konsep dengan penguasaan kemahiran supaya pelajar lebih mudah memahaminya. Semasa proses pengajaran teoren ini, guru perlu mengimbangi pemahaman konsep dengan penguasaan kemahiran supaya pelajar lebih mudah memahaminya. semasa proses pengajaran teorem ini, guru hendaklah menggunakan pelbagai teknik atau pendekatan mengikut tahap pencapaian pelajar. Guru digalakkan supaya menggunakan kaedah penemuan selain daripada kaedah huraian kerana ianya dapat meningkatkan dan mengekalkan motivasi pelajar menerusi pengalaman yang bermakna ini. Adaslah diharapkanpelajar tidak sekadar menguasai konsep teorem ini tetapi juga dapat mengembangkan ketrampilan dan keyakinan untuk menggunakan matematik secara berkesan di dalam kehidupan seharian. Penggunaan aspek sejarah dalam pengajaran matematik juga dapat memberikan motivasi, menmbulkan minat, mengembangkan sifat positif dan juga menggalakkan penghargaan tentang alam semulajadi dan peranan matematik di dalam kebudayaan kita.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
32080000000404 QA460.P8 O83 1995 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000003145871 QA460.P8 O83 1995 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order