Cover image for Analisa kebolehupayaan kaedah rambatan ke belakang di dalam peramalan banjir bagi kawasan tadahan hujan Negeri Johor
Title:
Analisa kebolehupayaan kaedah rambatan ke belakang di dalam peramalan banjir bagi kawasan tadahan hujan Negeri Johor
Series:
Siri kertas kerja penyelidikan (Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan)
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2003

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
[[missing key: search.ChildField.ITEMCAT1]]
Status
Searching...
30000010048890 QA76.87 A52 2003 Closed Access Book
Searching...
Searching...
30000010048891 QA76.87 A52 2003 Open Access Book Proceedings, Conference, Workshop etc.
Searching...
Searching...
30000010048892 QA76.87 A52 2003 Open Access Book Book
Searching...

On Order