Skip to:Content
|
Bottom
Cover image for Sistem perancangan dan penjadualan kursus
Title:
Sistem perancangan dan penjadualan kursus
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1995
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja: MFL 8792 ra
Abstract:
Laporan ini merupakan laporan akhir bagi Projek Sarjana Muda Sains Komputer bertajuk Sistem Perancangan dan Penjadualan Kursus (SPPK). Projek ini bertujuan untuk membangunkan satu sistem berasaskan komputer bagi membantu pihak pengurusan institusi latihan dalam merancang dan menghasilkan penjadualan bagi kursus-kursus yang dijalankan. Sistem ini dibangunkan untuk kegunaan Institut Latihan Pengembangan Pertanian (ILPP), Serdang, Selangor. Antara masalah yang sering dihadapi oleh ILPP dan institusi-institusi latihan lain ialah masalah capaian dan pengemaskinian maklumat. Sistem Penjadualan Kursus dapat menguruskan semua proses yang berkaitan dengan pengendalian kursus di institusi latihan termasuk pengiraan bayaran dan pengagihan tugas kakitangan. Projek ini menggunakan pendekatan berasaskan pengetahuan sebagai satu kaedah untuk menyelesaikan masalah penjadualan. Kaedah ini berupaya untuk mengambilkira keadaan-keadaan khas seperti keutamaan, permohonan ad-hoc, penolakan permohonan dan pembatalan penjadualan. Perisian yang digunakan untuk membangunkan sistem ini ialah Art*Enterprise 1.0 windows version.
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000003758509 LB1038 S57 1995 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order

Go to:Top of Page