Cover image for Sistem maklumat kemudahan di UTM : pelan lokasi/makmal
Title:
Sistem maklumat kemudahan di UTM : pelan lokasi/makmal
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1995
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8820 ra
Abstract:
Sistem Maklumat Kemudahan Di UTM (Pelan Lokasi/Makmal) yang bertumpu di Jalan Semarak, Kuala Lumpur merupakan satu sistem cadangan yang akan dibangunkan bagi membantu para pelawat dan kakitangan di bahagian pentadbiran Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat. Dengan adanya sistem ini, maklumat berkenaan dengan lokasi bangunan-bangunan yang terdapat di Universiti Teknologi Malaysia serta makmal-makmal komputer yang sedia ada di setiap fakulti ini adalah berguna, khasnya, kepada kakitangan Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat dan amnya kepada pelawat yang datang ke Universiti Teknologi Malaysia. Sistem Maklumat Kemudahan Di UTM ini akan melibatkan dua modul utama iaitu modul pembangunan sistem pelawat yang bertumpu di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Jalan Semarak, Kuala Lumpur dan modul pertanyaan makmal. Dibawah modul pertanyaan makmal yang akan digunakan oleh kakitangan di bahagian pentabdiran Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat, Sistem Maklumat Kemudahan Di UTM akan melaksanakan paparan maklumat berkenaan dengan perkakasan, bilangan perkakasan dan perisian yang terdapat di makmal-makmal komputer bagi setiap fakulti iatu Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli, kemasukan, penghapusan dan pengemaskinian rekod peralatan makmal serta penjanaan laporan makmal secara bercetak.
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000003684226 LB3223.5.M3 N67 1995 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order