Cover image for Tinjauan ke atas profesion  jurukur amalan amdan pengawalannyadi Malaysia; Peranan dan kesan lebuhraya Johor Bahru - Pasir Gudang terhadap pembangunan dan nilai tanah; Aspek-aspek perancangan didalam kawalan ke atas pembangunan hartanah : teori dan praktis (kes rujukan : pelan struktur Johor Bahru dan Bahagian Perancangan dan kawalan pembangunan (MPJB); Pembangunan kawasan perindustrian Shah Alam dan kajian pasaran harta tanahnya; Pendekatan kepada amalan perlelongan hartanah : skop kajian di Melaka; Peranan penguasa tempatan dalam pembangunan dan prospek pengurusan harta mengikut akta kerajaan tempatan 1976 : suatu tinjauan ke atas Majlis Perbandaran Kota Bharu; Kesedar di dalam pembangunan hartanah pertanian diKelantan Selatan
Title:
Tinjauan ke atas profesion jurukur amalan amdan pengawalannyadi Malaysia; Peranan dan kesan lebuhraya Johor Bahru - Pasir Gudang terhadap pembangunan dan nilai tanah; Aspek-aspek perancangan didalam kawalan ke atas pembangunan hartanah : teori dan praktis (kes rujukan : pelan struktur Johor Bahru dan Bahagian Perancangan dan kawalan pembangunan (MPJB); Pembangunan kawasan perindustrian Shah Alam dan kajian pasaran harta tanahnya; Pendekatan kepada amalan perlelongan hartanah : skop kajian di Melaka; Peranan penguasa tempatan dalam pembangunan dan prospek pengurusan harta mengikut akta kerajaan tempatan 1976 : suatu tinjauan ke atas Majlis Perbandaran Kota Bharu; Kesedar di dalam pembangunan hartanah pertanian diKelantan Selatan
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1986
Physical Description:
1 reel (positive); 35mm
General Note:
7 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Peranan dan kesan lebuhraya Johor Bahru - Pasir Gudang terhadap pembangunan dan nilai tanah

Aspek-aspek perancangan di dalam kawalan ke atas pembangunan hartanah : teori dan praktis (kes rujukan : pelan struktur Johor Bahru dan Bahagian Perancangan dan kawalan pembangunan (MPJB)

Pembangunan kawasan perindustrian Shah Alam dan kajian pasaran harta tanahnya

Pendekatan kepada amalan perlelongan hartanah : skop kajian di Melaka

Peranan penguasa tempatan dalam pembangunan dan prospek pengurusan harta mengikut akta kerajaan tempatan 1976 : suatu tinjauan ke atas Majlis Perbandaran Kota Bharu

Kesedar di dalam pembangunan hartanah pertanian di Kelantan Selatan
DSP_DISSERTATION:
Thesis (Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hartabenda) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000003149154 MFL 1743-1740 Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order