Cover image for Kajian halaju di likuan sungai
Title:
Kajian halaju di likuan sungai
Personal Author:
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 2544 ra
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
PRZS3000005227 TC175 M93 1987 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order