Cover image for Sistem kemasukan data dan sistem penerimaan pembayaran; Sistem pungutan cukai di  Jabatan aKastam dan Eksais di Raja Malaysia; Utiliti mencetak fail teks di sistem pengoperasian VM; Pembangunan sistem  gaji - Fasa 2; Sistem bantuan keputusan dan pengurusan kewangan peribadi (PERFIMA); Penyediaan tatacara pengauditan bagi sistem gaji berkomputer; Sistem maklumat bidang kepakaran Institut Sains Komputer, UTM; Sistem bantuan keputusan (Dialog); Pakej CAI untuk logik berangka; Sistem bantuan keputusan (DSS) pengurusan pelajar dan pensyarah Institut Sains Komputer Kuala Lumpur
Title:
Sistem kemasukan data dan sistem penerimaan pembayaran; Sistem pungutan cukai di Jabatan aKastam dan Eksais di Raja Malaysia; Utiliti mencetak fail teks di sistem pengoperasian VM; Pembangunan sistem gaji - Fasa 2; Sistem bantuan keputusan dan pengurusan kewangan peribadi (PERFIMA); Penyediaan tatacara pengauditan bagi sistem gaji berkomputer; Sistem maklumat bidang kepakaran Institut Sains Komputer, UTM; Sistem bantuan keputusan (Dialog); Pakej CAI untuk logik berangka; Sistem bantuan keputusan (DSS) pengurusan pelajar dan pensyarah Institut Sains Komputer Kuala Lumpur
Publication Information:
Kuala Lumpur : Universiti Teknologi Malaysia, 1991
General Note:
10 titles in 1 mikrofilem
Added Title:
Sistem pungutan cukai di Jabatan Kastam dan Eksais di Raja Malaysia

Utiliti mencetak fail teks di sistem pengoperasian VM

Pembangunan sistem gaji - Fasa 2

Sistem bantuan keputusan dan pengurusan kewangan peribadi (PERFIMA)

Penyediaan tatacara pengauditan bagi sistem gaji berkomputer

Sistem maklumat bidang kepakaran Institut Sains Komputer, UTM

Sistem bantuan keputusan (Dialog)

Pakej CAI untuk logik berangka

Sistem bantuan keputusan (DSS) pengurusan pelajar dan pensyarah Institut Sains Komputer Kuala Lumpur
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000001537111 MFL 7445 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...
Searching...
30000001573173 MFL 7445 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order