Cover image for Kajian tanah adat terbiar : kes kajian Mukim Sepri, Daerah Rembau, Negeri Sembilan
Title:
Kajian tanah adat terbiar : kes kajian Mukim Sepri, Daerah Rembau, Negeri Sembilan
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1996
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8799 ra
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
FKS30000001640 HD1251 M42 1996 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000003761032 HD1251 M42 1996 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order