Cover image for Kesan bilangan hentamann yang berbeza ke atas setiap lapisan bahan ujian CBR ;Ujian beban titik dan hentaman ke atas papak konkrit nipis ;Rekabentuk konkrit bertetulang :perbandingan syarat-syarat dan kaedah rekabentuk di dalam BS 8110 dan ACI 318-83 ;Pemulihan sungai-sungai di dalam kawasan bandaraya Kuala Lumpur ;Masalah pencemaran bunyi di Malaysia :punca dan penyelesaiannya ;Kajian PSV (Polishing Stone Value) ka atas batuan di Johor ;Kajian PSV (Polishing Stone Value) ke atas batuan di Johor ;Analisis ke atas kesan kegagalan anggota di dalam struktur kekuda ;Analisis dan rekabentuk rasuk konkrit bertetulang dengan bantuan komputer / Abdul Rahman Jamaludin ...[dll.]
Title:
Kesan bilangan hentamann yang berbeza ke atas setiap lapisan bahan ujian CBR ;Ujian beban titik dan hentaman ke atas papak konkrit nipis ;Rekabentuk konkrit bertetulang :perbandingan syarat-syarat dan kaedah rekabentuk di dalam BS 8110 dan ACI 318-83 ;Pemulihan sungai-sungai di dalam kawasan bandaraya Kuala Lumpur ;Masalah pencemaran bunyi di Malaysia :punca dan penyelesaiannya ;Kajian PSV (Polishing Stone Value) ka atas batuan di Johor ;Kajian PSV (Polishing Stone Value) ke atas batuan di Johor ;Analisis ke atas kesan kegagalan anggota di dalam struktur kekuda ;Analisis dan rekabentuk rasuk konkrit bertetulang dengan bantuan komputer / Abdul Rahman Jamaludin ...[dll.]
Physical Description:
1 reel : 35mm
General Note:
9 judul dalam sebuah mikrofilem
Added Title:
Ujian beban titik dan hentaman ke atas papak konkrit nipis

Rekabentuk konkrit bertetulang :perbandingan syarat-syarat dan kaedah rekabentuk di dalam BS8110 dan ACI 318-83

Pemulihan sungai-sungai di dalam kawasan bandaran Kuala Lumpur

Masalah pencemaran bunyi di Malaysia :punca dan penyelesaiannya

Kajian PSV (Polishing Stone Value) ke atas batuan di Johor

Analisis ke atas kesan kegagalan anggota di dalam struktur kekuda

Analisis dan rekabentuk rasuk konkrit bertetulang dengan bantuan komputer

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000001157324 MFL 7452 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order