Skip to:Content
|
Bottom
Cover image for Kajian sistem tol : masa lengah dan masa gerak; Kajian kelakuan pejalan kaki semasa melintas jalan di lokasi rawak Jalan Wong Ah Fook, Johor Bahru; Analisis tegasan dan terikan satah menggunakan kaedah unsur sempadan; Pelupusan sampah sarap; Kaedah-kaedah ujikaji dalam kejuruteraan struktur; Kajian pelan induk sistem pembentungan dan rawatan airsisa berpusat di Johor Bahru; Penilaian hidrologi skrin penghadang kaparan Sungai Segget; Pemadatan campuran bitumen di makmal; Ujian ke atas model konkrit / Minhat bin Husin ...[dll.]
Title:
Kajian sistem tol : masa lengah dan masa gerak; Kajian kelakuan pejalan kaki semasa melintas jalan di lokasi rawak Jalan Wong Ah Fook, Johor Bahru; Analisis tegasan dan terikan satah menggunakan kaedah unsur sempadan; Pelupusan sampah sarap; Kaedah-kaedah ujikaji dalam kejuruteraan struktur; Kajian pelan induk sistem pembentungan dan rawatan airsisa berpusat di Johor Bahru; Penilaian hidrologi skrin penghadang kaparan Sungai Segget; Pemadatan campuran bitumen di makmal; Ujian ke atas model konkrit / Minhat bin Husin ...[dll.]
Physical Description:
1 reel : 35mm
General Note:
9 judul dalam satu mikrofilem
Added Uniform Title:
Kajian sistem tol : Masa lengah dan masa gerak

Kajian kelakunan pejalan kaki semasa melintas jalan di lokasi rawak Jalan Wong Ah Fook,Johor Bahru

Analisis tegasan dan terikan satah menggunakan kaedah unsur sempadan

Pelupusan sampah sarap

Kaedah-kaedah ujikaji dalam kejuruteraan struktur

Kajian pelan induk sistem pembentungan dan rawatan airsisa berpusat di Johor Bahru

Penilaian hidrologi skrin penghadang kaparan Sungai Segget

Pemadatan campuran bitumen di makmal

Ujian ke atas model konkrit

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000001138753 MFL 7458 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order

Go to:Top of Page