Cover image for Tanah bertetulang dalam pembinaan jalan dan laluan atas
Title:
Tanah bertetulang dalam pembinaan jalan dan laluan atas
Personal Author:
Publication Information:
1991
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 7504 ra
Abstract:
Kaedah pembinaan struktur tanah bertetulang merupakan satu konsep terkini dalam pembinaan tembok tanah. Kaedah pembinaan ini, terutamanya dalam bidang kejuruteraan jalanraya, sudah digunakan secara meluas di negara-negara maju seperti Perancis, Amerika Syarikat, Jepun dan Australia.Di Malaysia, penggunaan kaedah pembinaan ini masih lagi diperingkat permulaan dan hanya dilaksanakan oleh syarikat-syarikat dari luar negeri. Oleh itu,satu pendedahan yang menyeluruh perlu dilakukan kepada syarikat-syarikat tempatan supaya dapat menyaingi syarikat-syarikat luar negeri tersebut. Kaedah ini mempunyai banyak kelebihan, terutamanya dari segi penjimatan masa pembinaan dan kos.Projek tesis ini mengkaji dan membincangkan kaedah pembinaan struktur tetulang tanah dalam pembinaan jalan dan laluan atas. Kajian projek ini meliputi penyelidikan kebolehlaksanaan struktur, kajian pembebanan statik dan dinamik serta kajian kaedah-kaedah pembinaan pemasangan. Kajian adalah meliputi perbandingan dengan kaedah pembinaan yang lazim dan penerangan yang terperinci tentang bahan-bahan binaan serta ujian-ujian yang terlibat.Satu rekabentuk tembok landas yang menggunakan kaedah tanah bertetulang telah dibuat untuk rujukan dimasa depan.
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam)-Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
35000000018108 TA455.S6 S52 1991 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order