Cover image for Perumahan di Semenanjung Malaysia : perspektif mengenai dasar dan perlaksanaannya
Title:
Perumahan di Semenanjung Malaysia : perspektif mengenai dasar dan perlaksanaannya
Personal Author:
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 4222 ra
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1981

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
PRZS3000007338 HD7363.6.A3 R69 1981 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
-20240 HD7363.6.A3 R69 1981raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order