Cover image for Peranan kemudahan dan perkhidmatan dalam mengekalkan 'market capture' pusat konvensyen dan pameran : kes kajian : Putra World Trade Centre (PWTC)
Title:
Peranan kemudahan dan perkhidmatan dalam mengekalkan 'market capture' pusat konvensyen dan pameran : kes kajian : Putra World Trade Centre (PWTC)
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem: MFL 9088 ra
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004020222 HD1394.3.M3 M72 1998 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order