Cover image for Permasalahan berkaitan rekabentuk, kemudahan dan infrastruktur yang kerap dihadapi oleh penghuni perumahan awam kos rendah : kes kajian : perumahan terpilih Majlis Daerah Jasin
Title:
Permasalahan berkaitan rekabentuk, kemudahan dan infrastruktur yang kerap dihadapi oleh penghuni perumahan awam kos rendah : kes kajian : perumahan terpilih Majlis Daerah Jasin
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1998
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja: MFL9088 ra
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004020230 HD7363.6.M49 M79 1998 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order