Cover image for Masalah pemilikan rumah kedai oleh usahawan bumiputera di Johor Bahru
Title:
Masalah pemilikan rumah kedai oleh usahawan bumiputera di Johor Bahru
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja: MFL 9088 ra
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
FKS30000001271 HD1391 N52 1998 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000004020248 HD1391 N52 1998 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order