Cover image for Aplikasi sistem maklumat faraid di Unit Pembahagian Pusaka JKPTGWPKL : kajian kes : di Unit Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Title:
Aplikasi sistem maklumat faraid di Unit Pembahagian Pusaka JKPTGWPKL : kajian kes : di Unit Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2006
DSP_DISSERTATION:
Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
FKS30000000476 HD1251 Z34 2006 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000010083954 HD1251 Z34 2006 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order