Cover image for Kertas kerja kurikulum dan silabus pengkhususan tambahan program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi : untuk makluman
Title:
Kertas kerja kurikulum dan silabus pengkhususan tambahan program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi : untuk makluman
Uniform Title:
Mesyuarat senat
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1995
General Note:
Bil.7/1994/95/02

Mesyuarat senat pada 7 Feb 1995