Cover image for Cadangan kurikulum baru pengajian 4 tahun kursus Integrasi Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina (untuk dibincangkan/diluluskan) dalam mesyuarat senat pad 4 Februari 1997 : kertas kerja
Title:
Cadangan kurikulum baru pengajian 4 tahun kursus Integrasi Ukur Bahan, Fakulti Alam Bina (untuk dibincangkan/diluluskan) dalam mesyuarat senat pad 4 Februari 1997 : kertas kerja
Uniform Title:
Mesyuarat senat
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1997
General Note:
Kertas kerja : Bil.7/1996/97/01