Cover image for Kertas kerja untuk pertimbangan senat : cadangan mewujudkan program baru sarjana sains pengurusan loji proses : Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli
Title:
Kertas kerja untuk pertimbangan senat : cadangan mewujudkan program baru sarjana sains pengurusan loji proses : Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli
Uniform Title:
Mesyuarat senat
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998
General Note:
Kertas kerja bil.8/1997/98/02 pada 11 Feb 1998