Cover image for Kajian penyerapan air dan kekuatan ricih blok simen pasir ; Bahan-bahan murah untuk atap ; Aspek-aspek sosio-ekonomi dan persekitaran dalam hidrologi bandar ; Rekabentuk lorong mendaki (suatu pendekatan kuantitatif ; Ciri-ciri kelakuan batubata dan blok ; Kajian penggunaan lampu isyarat untuk pengawalan lalulintas di bulatan ; Kajian mengenai kesesuaian penggunaan beberapa media penapis secara gabungan dalam penapisan airsisa ; Rawatan tanah lembut dalam pembinaan tambakan jalan (kaedah cerucuk pemadatan pasir)
Title:
Kajian penyerapan air dan kekuatan ricih blok simen pasir ; Bahan-bahan murah untuk atap ; Aspek-aspek sosio-ekonomi dan persekitaran dalam hidrologi bandar ; Rekabentuk lorong mendaki (suatu pendekatan kuantitatif ; Ciri-ciri kelakuan batubata dan blok ; Kajian penggunaan lampu isyarat untuk pengawalan lalulintas di bulatan ; Kajian mengenai kesesuaian penggunaan beberapa media penapis secara gabungan dalam penapisan airsisa ; Rawatan tanah lembut dalam pembinaan tambakan jalan (kaedah cerucuk pemadatan pasir)
Personal Author:
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1988
Physical Description:
1 reel : 35 mm
Added Title:
Bahan-bahan murah untuk atap

Aspek-aspek sosio-ekonomi dan persekitaran dalam hidrologi bandar

Rekabentuk lorong mendaki (suatu pendekatan kuantitatif)

Ciri-ciri kelakuan batubata dan blok

Kajian penggunaan lampu isyarat untuk pengawalan lalulintas di bulatan

Kajian mengenai kesesuaian penggunaan beberapa media penapis secara gabungan dalam penapisan airsisa

Rawatan tanah lembut dalam pembinaan tambakan jalan (kaedah cerucuk pemadatan pasir)
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-137864 MFL 3467-3474 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order