Cover image for Masalah didalam pengambilan balik tanah bagi projek Johor Barat, Pontian; Asas kepada penubuhan satu sistem maklumat tanah (LIS) diperingkat negeri Johor/ Johor Bahru : (aspek pengumpulan data); Perhitungan ukur kadestra dengan menggunakan komputer-mikro, bahagian pertama; Satu 'review' tentang peralatan EDM jarak pendek dalam sistem penentuan kedudukan (hidrografi); Kepentingan pengetahuan geologi fizikal kepada jurukur tanah di dalam ukur kejuteraan; Status hidrografi di Malaysia masa kini; Penggunaan magnetometer liukan proton; Menyelesaikan masalah fizik dengan TK! solver;
Title:
Masalah didalam pengambilan balik tanah bagi projek Johor Barat, Pontian; Asas kepada penubuhan satu sistem maklumat tanah (LIS) diperingkat negeri Johor/ Johor Bahru : (aspek pengumpulan data); Perhitungan ukur kadestra dengan menggunakan komputer-mikro, bahagian pertama; Satu 'review' tentang peralatan EDM jarak pendek dalam sistem penentuan kedudukan (hidrografi); Kepentingan pengetahuan geologi fizikal kepada jurukur tanah di dalam ukur kejuteraan; Status hidrografi di Malaysia masa kini; Penggunaan magnetometer liukan proton; Menyelesaikan masalah fizik dengan TK! solver;
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1987
Physical Description:
1 reel ; 35 mm.
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Masalah didalam pengambilan balik tanah bagi projek Johor Barat, Pontian

Asas kepada penubuhan satu sistem maklumat tanah (LIS) di peringkat negeri Johor/ Johor Bahru : (aspek pengumpulan data)

Perhitungan ukur kadestra dengan menggunakan komputer-mikro, bahagian pertama

Satu 'review' tentang peralatan EDM jarak pendek dalam sistem penentuan kedudukan (hidrografi)

Kepentingan pengetahuan geologi fizikal kepada jurukur tanah di dalam ukur kejuteraan

Status hidrografi di Malaysia masa kini

Penggunaan magnetometer liukan proton

Menyelesaikan masalah fizik dengan TK! solver
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-140577 MFL 3529-3536 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order