Cover image for Kajian ke atas parameter model rangkaian rambatan balik untuk peramalan kajian kes hasil pengeluaran getah
Title:
Kajian ke atas parameter model rangkaian rambatan balik untuk peramalan kajian kes hasil pengeluaran getah
Personal Author:
General Note:
Jurnal Teknologi D : elektronik, kawalan, telekomunikasi dan teknologi maklumat = electronics, control, telecommunications and information technology. 35 : 15-26 ; Dec. 2001
Subject Term:
Electronic Access:
Full text

Available:*

Library
Item Barcode
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
N10104858 UTM Journal Article Full text UTM Article
Searching...

On Order