Cover image for Tinjauan rancangan pemulihan bencana PC di Malaysia
Title:
Tinjauan rancangan pemulihan bencana PC di Malaysia
Personal Author:
General Note:
Jurnal Teknologi A : pembuatan, bahan, termaju, tenaga dan pengangkutan = manufacturing, advanced materials, energy and transport. 24 : 69-81 ; Dec. 1994
Electronic Access:
Full text

Available:*

Library
Item Barcode
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
N10104855 UTM Journal Article Full text UTM Article
Searching...

On Order