Cover image for Ketepatan kaedah pengekosan berasaskan aktiviti (ABC) berbanding kaedah pengekosan traditional dalam pengekosan produk pemangkin kepada program 6-sigma
Title:
Ketepatan kaedah pengekosan berasaskan aktiviti (ABC) berbanding kaedah pengekosan traditional dalam pengekosan produk pemangkin kepada program 6-sigma
Personal Author:
General Note:
Jurnal Teknologi A : pembuatan, bahan, termaju, tenaga dan pengangkutan = manufacturing, advanced materials, energy and transport. 37 : 23-36 ; Dec. 2002
Subject Term:
Electronic Access:
Full text

Available:*

Library
Item Barcode
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
N10104732 UTM Journal Article Full text UTM Article
Searching...

On Order