Cover image for Satu kajian kes mengenai ponteng di kalangan pelajar sekolah menengah di kawasan luar bandar dalam Daerah Jasin Melaka; Permasalahan yang mendorong kepada kelemahan pelajar bumiputra dalam prinsip akaun; Penggunaan rancangan TV pendidikan bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah menengah Daerah Hilir Perak - satu tinjauan; Perkembanagn dalam pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup di sekolah-sekolah menengah Daerah Pontian, Johor; Tinjauan penggunaan kemahiran dalam kurikulum kemahiran manipulatif dengan asas teknologi
Title:
Satu kajian kes mengenai ponteng di kalangan pelajar sekolah menengah di kawasan luar bandar dalam Daerah Jasin Melaka; Permasalahan yang mendorong kepada kelemahan pelajar bumiputra dalam prinsip akaun; Penggunaan rancangan TV pendidikan bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah menengah Daerah Hilir Perak - satu tinjauan; Perkembanagn dalam pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup di sekolah-sekolah menengah Daerah Pontian, Johor; Tinjauan penggunaan kemahiran dalam kurikulum kemahiran manipulatif dengan asas teknologi
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1995
Physical Description:
1 reel: positif; 35mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Permasalahan yang menmdorong kepada kelemahan pelajar bumiputra dalam prinsip akaun

Penggunaan rancangan TV pendidikan bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolagh-sekolah menengah Daerah Hilir Perak - satu tinjauan

Perkembangan dalam pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup di sekolah-sekolah menengah Daerah Pontian, Johor

Tinjauan penggunaan kemahiran dalam kurikulum kemahiran manipulatif dengan asas teknologi
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004689299 MFL 8548 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order