Cover image for Rekabentuk mesin penyembur; Penggunaan alat bantu mengajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah harian di Daerah Alor Gajah Melaka; Ciri-ciri program pendidikan prasekolah : tinjauan terhadap tabika kemas di kawasan Sungai Udang, Melaka; Satu tinjauan mengenai permasalahan dalam pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di kalangan guru sekolah menengah agama rakyat di Negeri Kedah Darul Aman; Keperluan mengujudkan profesion pembantu bengkel kemahiran hidup di sekolah menengah satu tinjauan
Title:
Rekabentuk mesin penyembur; Penggunaan alat bantu mengajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah harian di Daerah Alor Gajah Melaka; Ciri-ciri program pendidikan prasekolah : tinjauan terhadap tabika kemas di kawasan Sungai Udang, Melaka; Satu tinjauan mengenai permasalahan dalam pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di kalangan guru sekolah menengah agama rakyat di Negeri Kedah Darul Aman; Keperluan mengujudkan profesion pembantu bengkel kemahiran hidup di sekolah menengah satu tinjauan
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : UTM, 1995
Physical Description:
1 reel: positif; 35mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Penggunaan alat bantu mengajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah harian di Daerah Alor Gajah Melaka

Ciri-ciri program pendidikan prasekolah : tinjauan terhadap tabika Kemas di kawasan Sungai Udang, Melaka

Satu tinjauan mengenai permasalahan dalam pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di kalangan guru sekolah menengah agama rakyat di negeri Kedah Darul Aman

Keperluan mengujudkan profesion pembantu bengkel kemahiran hidup di sekolah menengah satu tinjauan
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004619882 MFL 8550 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order