Cover image for Perbandingan keupayaan mental primer merentas aliran bagi pelajar tingkatan empat sekolah menengah vokasional Alor Gajah dan sekolah menengah Tun Mutahir, Batu Berendam di Negeri Melaka; Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar-pelajar tingkatan empat dalam mata pelajaran matematik sekolah menengah di daerah Tambunan, Negeri Sabah; Satu tinjauan mengenai kategori-kategori masalah dikalangan pelajar-pelajar lanjutan pengajian pendidikan (LPP) Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor; Tanggapan guru-guru terhadap pengaruh rancangan televisyen dalam pendidikan remaja; Kefahaman pelajar kursus kimpalan dan fabrikasi logam terhadap amalan keselamatan bengkel di sekolah menengah vokasional
Title:
Perbandingan keupayaan mental primer merentas aliran bagi pelajar tingkatan empat sekolah menengah vokasional Alor Gajah dan sekolah menengah Tun Mutahir, Batu Berendam di Negeri Melaka; Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar-pelajar tingkatan empat dalam mata pelajaran matematik sekolah menengah di daerah Tambunan, Negeri Sabah; Satu tinjauan mengenai kategori-kategori masalah dikalangan pelajar-pelajar lanjutan pengajian pendidikan (LPP) Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor; Tanggapan guru-guru terhadap pengaruh rancangan televisyen dalam pendidikan remaja; Kefahaman pelajar kursus kimpalan dan fabrikasi logam terhadap amalan keselamatan bengkel di sekolah menengah vokasional
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1996
Physical Description:
1 reel: positif; 35mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar-pelajar tingkatan empat dalam mata pelajaran matematik sekolah menengah di daerah Tambunan, Negeri Sabah

Satu tinjauan mengenai kategori-kategori masalah di kalangan peljar-pelajar lanjutan pengajian pendidikan (LPP) Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor

Tanggapan guru-guru terhadap pengaruh rancangan-rancangan televisyen dalam pendidikan remaja

Kefahaman pelajar kursus kimpalan dan fabrikasi logam terhadap amalan keselamatan bengkel di sekolah menengah vokasional
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000004123455 MFL 8615 ra Open Access AV
Searching...

On Order