Cover image for Kesan Pindaan akta pengambilan balik tanah 1997 (Kajian kes bagi Daerah Muar) ...
Title:
Kesan Pindaan akta pengambilan balik tanah 1997 (Kajian kes bagi Daerah Muar) ...
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998
Physical Description:
1 reel : positif; 35mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kesan perkembangan bandar Kota Tinggi terhadap nilai pasaran harta tanah perniagaan rumah kedai dua tingkat

Konsep sistem pengurusan kualiti MS ISO 9002 dalam organisasi pengurusan harta tanah :keperluan dan permasalahannya : kes kajian: organisasi pengurusan harta tanah di Kuala Lumpu

Penguatkuasaan peraturan ubahsuai rumah :kes kajian : Majlis Bandaraya Johor Bahru

Kesan perubahan perundangan harta tanah terhadap pemilikan warganegara asing
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur(Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004327700 MFL 9090 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order