Cover image for Kajian tenang trafik untuk perancangan dan pengurusan lalulintas bandar : kajian kes : kawasan perdagangan pusat, Bandaraya Johor Bahru ... [et al.]
Title:
Kajian tenang trafik untuk perancangan dan pengurusan lalulintas bandar : kajian kes : kawasan perdagangan pusat, Bandaraya Johor Bahru ... [et al.]
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1997
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Penyediaan garispanduan penggunaan dan rekabentuk papan tanda di kawasan bandar untuk menghindarkan pencemaran kualiti imej dan visual bandar

Pelancongan kebudayaan di kawasan Empangan Hidroelektrik Bakun : kajian kes : penduduk suku kaum Kayan

Pembangunan industri kecil dan sederhana (IKS) berasaskan perikanan sebagai produk pelancongan : kajian kes : Tanjung Dawai, Kedah

Pengaruh personaliti manusia terhadap tahap interaksi sosial di kawasan perumahan kos sederhana dalam bandar : kajian kes : Taman Pelangi Johor Bahru
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004537126 MFL 9181 Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order