Cover image for PENGENDALIAN PILIHAN RAYA MALAYSIA : TEORI & PRAKTIKAL
Title:
PENGENDALIAN PILIHAN RAYA MALAYSIA : TEORI & PRAKTIKAL
Edition:
First Edition 2016
Physical Description:
x, 81 pages : illustrations ; 24 cm.
ISBN:
9789835212130
Added Title:
Tugas dan Ciri-Ciri Pengendalian Pilihan Raya Bebas dan Adil

Pengendalian Pilihan Raya dalam Perlambagaan: Perlukah Penilaian Semula?

Amalan Malapportionment dan Gerrymandering: Hubung Kait dengan Proses Persempadanan Semula Pilihan Raya di Malaysia

Persepsi Rakyat Terhadap Pengendalian Pilihanraya di Malaysia: Satu Tinjauan Awal

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
35000000006784 JQ1062.A95 P46 2016 a Non Circulating UTM Special Collection Materials Book - UTM Special Collection (Closed Access)
Searching...
Searching...
35000000006783 JQ1062.A95 P46 2016 a Non Circulating UTM Special Collection Materials Book - UTM Special Collection (Closed Access)
Searching...
Searching...
35000000019526 JQ1062.A95 P46 2016 a Open Access Book UTM Special Collection (Open Shelves)
Searching...
Searching...
30000010349758 JQ1062.A95 P46 2016 a Open Access Book UTM Special Collection (Open Shelves)
Searching...
Searching...
30000010349759 JQ1062.A95 P46 2016 a Open Access Book Full text UTM Article
Searching...
Searching...
33000000012958 JQ1062.A95 P46 2016 a Open Access Book UTM Special Collection (Open Shelves)
Searching...

On Order