Cover image for Pembangunan pangkalan data sistem maklumat ... [et al.]
Title:
Pembangunan pangkalan data sistem maklumat ... [et al.]
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1998
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kesan pertambahan isipadu trafik ke atas perancangan rekabentuk jalan : kajian kes : Jalan Klang Lama

Peranan pihak berkuasa tempatan dalam pengawalan sisa berjadual dari industri berskala kecil : kajian kes : Majlis Daerah Johor Bahru Tengah

Persekitaran kediaman yang berkualiti berasaskan konteks kejiranan : satu kajian di kawasan perumahan Majlis Bandaraya Johor Bahru, Johor

Kesan pembinaan jalan pintas keatas sistem lalulintas bandar : kajian kes : Bandar Kota Tinggi, Johor
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Perancangan Bandar & Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004536128 MFL 9207 Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order