Cover image for Proses unit bagi pembersihan tandan buah kelapa sawit (FFB) dengan menggunakan tindakan daya daripada gelembung gas ... [et al.]
Title:
Proses unit bagi pembersihan tandan buah kelapa sawit (FFB) dengan menggunakan tindakan daya daripada gelembung gas ... [et al.]
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1999
General Note:
6 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Pembangunan teknik terbaru pembasuhan filter membrane menggunakan ultrasonic bath

Pencerakinan air sisa kilang tekstil dan menguji keberkesanan enzim E-Z dan mikrob dalam mengurangkan kandungan cod dan warna air sisa

Kaji selidik pelaksanaan dan masalah dalam melaksanakan ISO 14001 di kalangan syarikat di Malaysia

Analisis penilaian risiko ke atas tangki storan metanol dan pembinaan model untuk pembebasan kemalangan metanol ke atmosfera

Kajian pengekstrakan dan pemodelan termodinamik penicilin G melibatkan misel balikan
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-470156 MFL 9341 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order