Cover image for Institut  kemahiran MARA, Jasin, Melaka; Churches in Malaya : Kuala Lumpur; Kajian kawalan kemasukan pencaran matahari ke dalam bangunan pejabat di sekitar Kuala Lumpur; Cadangan Balai Senilukis Negara; Bangunan tambahan Muzium Negara, Kuala Lumpur; Institut Latihan Pos, Bangi, Selangor
Title:
Institut kemahiran MARA, Jasin, Melaka; Churches in Malaya : Kuala Lumpur; Kajian kawalan kemasukan pencaran matahari ke dalam bangunan pejabat di sekitar Kuala Lumpur; Cadangan Balai Senilukis Negara; Bangunan tambahan Muzium Negara, Kuala Lumpur; Institut Latihan Pos, Bangi, Selangor
Physical Description:
1 reel ; 35 mm
General Note:
6 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Churches in Malaya : Kuala Lumpur

Kajian kawalan kemasukan pancaran matahari ke dalam bangunan pejabat di sekitar Kuala Lumpur

Cadangan Balai Senilukis Negara

Bangunan tambahan Muzium Negara, Kuala Lumpur

Institut Latihan Pos, Bangi, Selangor
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1981

Kajian topikal (Fakulti Alambina) - Universiti Teknologi malaysia, 1984

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-54209 MFL 2786 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order