Cover image for Tinjauan ke atas profesion jurukur amalan am dan pengawalannya di Malaysia; Peranan dan kesan lebuhraya Johor Bharu - Pasir Gudang terhadap pembangunan dan nilai tanah; Aspek-aspek perancangan di dalam kawalan keatas pembangunan hartanah : teori dan praktis (kes rujukan : pelan struktur Johor Bharu dan Bahagian Perancangan dan Kawalan pembangunan (MPJB); Pembangunan kawasan perindustrian Shah Alam dan kajian pasaran harta tanahnya; Pendekatan kepada amalan perlelongan hartanah : skop kajian di Melaka; Peranan penguasa tempatan dalam pembangunan dan prospek pengurusan harta mengikut akta kerajaan tempatan 1976 : suatu tinjauan ke atas Majlis Perbandaran Kota Bharu; KESEDAR didalam pembangunan hartanah pertanian di Kelantan Selatan; Kemudahan pinjaman kewangan perumahan kos rendah
Title:
Tinjauan ke atas profesion jurukur amalan am dan pengawalannya di Malaysia; Peranan dan kesan lebuhraya Johor Bharu - Pasir Gudang terhadap pembangunan dan nilai tanah; Aspek-aspek perancangan di dalam kawalan keatas pembangunan hartanah : teori dan praktis (kes rujukan : pelan struktur Johor Bharu dan Bahagian Perancangan dan Kawalan pembangunan (MPJB); Pembangunan kawasan perindustrian Shah Alam dan kajian pasaran harta tanahnya; Pendekatan kepada amalan perlelongan hartanah : skop kajian di Melaka; Peranan penguasa tempatan dalam pembangunan dan prospek pengurusan harta mengikut akta kerajaan tempatan 1976 : suatu tinjauan ke atas Majlis Perbandaran Kota Bharu; KESEDAR didalam pembangunan hartanah pertanian di Kelantan Selatan; Kemudahan pinjaman kewangan perumahan kos rendah
Publication Information:
Kuala Lumpur: UTM, 1986
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
7 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Peranan dan kesan lebuhraya Johor Bharu - Pasir Gudang terhadap pembangunan dan nilai tanah

Aspek-aspek perancangan di dalam kawalan keatas pembangunan hartanah : teori dan praktis (kes rujukan : pelan struktur Johor Bharu dan Bahagian Perancangan dan kawalan pembangunan (MPJB)

Pembangunan kawasan perindustrian Shah Alam dan kajian pasaran harta tanahnya

Pendekatan kepada amalan perlelongan hartanah : skop kajian di Melaka

Peranan penguasa tempatan dalam pembangunan dan prospek pengurusan harta mengikut akta kerajaan tempatan 1976 : suatu tinjauan ke atas Majlis Perbandaran Kota Bharu

KESEDAR didalam pembangunan hartanah pertanian di Kelantan Selatan

Kemudahan pinjaman kewangan perumahan kos rendah (Negeri Johor)
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986.

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-54456 MFL 1743-1750 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order