Cover image for Corak gunatanah dan pembangunan di daerah Hulu Selangor ; Prosidur penilaian semula harta bagi maksud kadaran: Kawasan Kajian Majlis Perbandaran Seremban ; A valuers perspective on investment and valuation of rubber estates ; Masalah kebisingan lalulintas di kawasan perumahan. Kajian kes: Jalan Enggang, Taman Keramat ; Regional development in Peninsular Malaysia : a case study of the Pahang Tenggara regional development project ; An investigation into the suitability and prefabricared housing for the low income families in Malaysia ; Masalah pembangunan tanah rizab melayu. Kes kajian: Kampung Selayang, Kuala Lumpur ; Kajian kedaya hidupan suatu projek perumahan. Kes kajian: lot 93, Kampung Raja, Jalan Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah
Title:
Corak gunatanah dan pembangunan di daerah Hulu Selangor ; Prosidur penilaian semula harta bagi maksud kadaran: Kawasan Kajian Majlis Perbandaran Seremban ; A valuers perspective on investment and valuation of rubber estates ; Masalah kebisingan lalulintas di kawasan perumahan. Kajian kes: Jalan Enggang, Taman Keramat ; Regional development in Peninsular Malaysia : a case study of the Pahang Tenggara regional development project ; An investigation into the suitability and prefabricared housing for the low income families in Malaysia ; Masalah pembangunan tanah rizab melayu. Kes kajian: Kampung Selayang, Kuala Lumpur ; Kajian kedaya hidupan suatu projek perumahan. Kes kajian: lot 93, Kampung Raja, Jalan Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1985
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Corak gunatanah dan pembangunan di daerah Hulu Selangor

Prosidur penilaian semula harta bagi maksud kadaran: kawasan kajian n Majlis Perbandaran Seremban

A valuers perspective on investment and valuation of rubber estates

Masalah kebisingan lalulintas di kawasan perumahan. Kajian kes: Jalan Enggang, Taman Keramat

Regional development in peninsular Malaysia: a case study of the Pahang Tenggara regional development project

An investigation into the suitability of prefabricated housing for the low income families in Malaysia

Masalah pembangunan tanah rizab Melayu. Kes kajian: Kampung Selayang, Kuala Lumpur

Kajian kedayahidupan suatu projek perumahan. Kes kajian: lot 93, Kampung Raja, Jalan Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Ijazah Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universti Teknologi Malaysia, 1985

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002180895 MFL 3138-3145 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order