Cover image for Penilaian terhadap prestasi beberapa kolam penstabilan sisa di Malaysia; Pemilihan sekim kawalan banjir menggunakan analisa kos-faedah; Ujian dinamik ke atas cerucuk; Amalan pengurusan pembinaan dalam kejuruteraan awam; Masalah pembuangan sisa-sisa merbahaya dan beracun di dalam kampus Universiti Teknologi Malaysia; Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam penapisan airsisa; Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam proses penapisan; Hakisan dan kegagalan cerun di kawasan pembangunan wilayah dan jalan raya utama
Title:
Penilaian terhadap prestasi beberapa kolam penstabilan sisa di Malaysia; Pemilihan sekim kawalan banjir menggunakan analisa kos-faedah; Ujian dinamik ke atas cerucuk; Amalan pengurusan pembinaan dalam kejuruteraan awam; Masalah pembuangan sisa-sisa merbahaya dan beracun di dalam kampus Universiti Teknologi Malaysia; Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam penapisan airsisa; Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam proses penapisan; Hakisan dan kegagalan cerun di kawasan pembangunan wilayah dan jalan raya utama
Publication Information:
Kuala Lumpur: UTM, 1987
Physical Description:
1 reel; 35 mm. 6
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Pemilihan sekim kawalan banjir menggunakan analisa kos-faedah

Ujian dinamik ke atas cerucuk

Amalan pengurusan pembinaan dalam kejuruteraan awam

Masalah pembuangan sisa-sisa merbahaya dan beracun di dalam kampus Universiti Teknologi Malaysia

Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam penapisan airsisa

Kajian mengenai kesesuaian beberapa media penapis dalam proses penapisan

Hakisan dan kegagalan cerun di kawasan pembangunan wilayah dan jalan raya utama
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Kejuteraan Awam) -Universiti Teknologi Malaysia, 1987

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002179327 MFL 2550-2557 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order