Cover image for KITAB ADAB PEREMPUAN
Title:
KITAB ADAB PEREMPUAN
Physical Description:
xix, 278 pages ; 22 cm.
ISBN:
9789671474846
General Note:
Includes verses from the Qur'an
Abstract:
On women courtesy in Islamic teaching perspectives

Hikmah dan kebijaksanaan leluhur kita dalam hāl ihwal rumah tangga dibuktikan dalam Kitāb Ādāb Perempuan. Ianya sebuah karya penting yang mengasuh pengetahuan kekeluargaan seawal peringkat pemilihan pasangan, sehinggalah sebesar-besar kewajipan: yaknī pendidikan anak-anak. Nilai-nilai kelihatan, antaranya nasīhat untuk ibu mengandung, panduan menyusu dan mencari ibu susuan, serta penjagaan kesihatan anak terdapat dalam naskhah ini – dengan lengkap dan terperinci. Kitab ini juga membincangkan urus tadbir rumah tangga dan perbendaharaan isi rumah dengan rinci. Pengarang mensifatkan peranan perempuan sebagai isteri, ibu, dan penghulu rumah tangga sebagai: …sebesar-besar pekerjaan yang patut disempurnakan kerana berkhidmatkan watan (tanah air) kemanusiaan. Kitāb ini dikarang pada tahun 1926 oleh Ahmad Ya'qūb Al-Johori bagi rujukan dan bacaan perempuan-perempuan muda dan digunakan sebagai pengajaran di dalam sekolah-sekolah agama kerajaan Johor sebagai persediaan awal menempuh dālam perkahwinan. Pada tahun 1965, kitāb ini telah pun mencapai juzu’ (edisi) ketiga dengan bilangan cetakan yang kesembilan.

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
35000000000428 GT75 A363 2018 r Reference Book Book
Searching...

On Order