Cover image for Pembentukan satu prosedeur untuk mengukur keupayaan proses sesuatu alat mesin; Membanding kesusutan aliran dalam paip bagi air dan latex; Drag estimation of F5E aircraft with stores attached; Kesan daripada mengubah cara-cara mencanai dan mengasah roda pencanai terhadap kehalusan permukaan pemotongan; Thermal conductivity of insulating materials; An investigation of vibration phenomena in rotating machinery using a rotor kit; Kajian lanjutan ke atas bahan bakar methy ester (CPO, CPS dan RBD) sebagai bahanbakar gantian diesel petroleum; Kajian kemungkinan merekabentuk set kusyen secara ergonomik (peraturan dan rekabentuk)
Title:
Pembentukan satu prosedeur untuk mengukur keupayaan proses sesuatu alat mesin; Membanding kesusutan aliran dalam paip bagi air dan latex; Drag estimation of F5E aircraft with stores attached; Kesan daripada mengubah cara-cara mencanai dan mengasah roda pencanai terhadap kehalusan permukaan pemotongan; Thermal conductivity of insulating materials; An investigation of vibration phenomena in rotating machinery using a rotor kit; Kajian lanjutan ke atas bahan bakar methy ester (CPO, CPS dan RBD) sebagai bahanbakar gantian diesel petroleum; Kajian kemungkinan merekabentuk set kusyen secara ergonomik (peraturan dan rekabentuk)
Publication Information:
Kuala Lumpur: UTM, 1986
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kajian kemungkinan merekabentuk set kusyen secara ergonomik (peraturan dan rekabentuk)

Kajian lanjutan ke atas bahan bakar methy ester (CPO, CPS dan RBD) sebagai bahanbakar gantian diesel petroleum

An investigation of vibration phenomena in rotating machinery using a rotor kit

Thermal conductivity of insulating materials

Kesan daripada mengubah cara-cara mencanai dan mengasah roda pencanai terhadap kehalusan permukaan pemotongan

Drag estimation of F5E aircraft with stores attached

Membanding kesusutan aliran dalam paip bagi air dan latex
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-54837 MFL 2338-2345 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order