Cover image for Penyusunan semula penguasa tempatan : rujukan khas Majlis Daerah Pasir Mas ; Perancangan dan pembangunan bandar baru Subang Jaya ; Suatu kajian penggunaan dan pertapakan bengunan bertingkat tinggi di bandaraya Kuala Lumour ; Perbadanan Pembangunan Bandar : penubuhan dan transaksi kontrek pembinaan projek-projek pembangunannya ; Pembangunan hartanah perdagangan di Petaling Jaya dengan rujukan ke arah perancangan dan penganalisaan tata-atur rekabentuk dalaman bagi kompleks membeli-belah ; Perancangan dan pembangunan bandar baru dan kesannya keatas nilai tanah : satu kajian keatas Bandar Baru Gua Musang ; The management of shopping centres in Kuala Lumpur ; Bank Islam : pelaburan dan pengurusan harta
Title:
Penyusunan semula penguasa tempatan : rujukan khas Majlis Daerah Pasir Mas ; Perancangan dan pembangunan bandar baru Subang Jaya ; Suatu kajian penggunaan dan pertapakan bengunan bertingkat tinggi di bandaraya Kuala Lumour ; Perbadanan Pembangunan Bandar : penubuhan dan transaksi kontrek pembinaan projek-projek pembangunannya ; Pembangunan hartanah perdagangan di Petaling Jaya dengan rujukan ke arah perancangan dan penganalisaan tata-atur rekabentuk dalaman bagi kompleks membeli-belah ; Perancangan dan pembangunan bandar baru dan kesannya keatas nilai tanah : satu kajian keatas Bandar Baru Gua Musang ; The management of shopping centres in Kuala Lumpur ; Bank Islam : pelaburan dan pengurusan harta
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1983
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Perancangan dan pembangunan bandar baru Subang Jaya

Suatu kajian pembangunan dan pertapakan bangunan bertingkat tinggi di bandaraya Kuala Lumpur

Perbadanan Pembangunan Bandar : penubuhan dan transaksi kontrek pembinaan projek-projek pembangunannya

Pembangunan hartanah perdagangan di Petaling Jaya dengan rujukan kearah perancangan dan penganalisaan tata-atur rekabentuk dalaman bagi kompleks membeli-belah

Perancangan dan pembangunan bandar baru dan kesannya keatas nilai tanah : satu kajian keatas bandar Baru Gua Musang

The management of shopping centres in Kuala Lumpur

Bank Islam : pelaburan dan pengurusan harta
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjan Muda Ukur {Pengurusan Hartabenda})- Universti Teknologi Malaysia, 1983

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002180440 MFL 3195-3202 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...
Searching...
30000002273740 MFL 3195-3202 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order