Cover image for Pengurusan bahan binaan di dalam industri binaan ; Masalah-masalah yang dihadapi oleh pembeli-pembeli rumah di Malaysia ; Rekabentuk dan kemudahan untuk orang cacat di dalam bangunan ; Kajian kelambatan persiapan di peringkat pra-kontrak ; Proses pembangunan dan penilaian tanah bendang. Kes kajian : bandar gabung Alor Setar ; Pembangunan hartanah di kawasan lebuhraya Kuala Lumpur-Karak. Kawasan kajian : Mukim Setapak ; Kemasan dinding luar dan implikasinya terhadap kos sesebuah rumah ; Ekonomi pembinaan ruang bawah tanah
Title:
Pengurusan bahan binaan di dalam industri binaan ; Masalah-masalah yang dihadapi oleh pembeli-pembeli rumah di Malaysia ; Rekabentuk dan kemudahan untuk orang cacat di dalam bangunan ; Kajian kelambatan persiapan di peringkat pra-kontrak ; Proses pembangunan dan penilaian tanah bendang. Kes kajian : bandar gabung Alor Setar ; Pembangunan hartanah di kawasan lebuhraya Kuala Lumpur-Karak. Kawasan kajian : Mukim Setapak ; Kemasan dinding luar dan implikasinya terhadap kos sesebuah rumah ; Ekonomi pembinaan ruang bawah tanah
Publication Information:
Kuala Lumpur : Universiti Teknologi Malaysia, 1983
Physical Description:
1 reel ; 35 mm.
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Pengurusan bahan binaan di dalam industri binaan

Masalah-masalah yang dihadapi oleh pembeli-pembeli rumah di Malaysia

Rekabentuk dan kemudahan untuk orang cacat di dalam bangunan

Kajian kelambatan persiapan di peringkat pra-kontrak

Proses pembangunan dan penilaian tanah bendang. Kes kajian : bandar gabung Alor Setar

Pembangunan hartanah di kawasan lebuhraya Kuala Lumpur-Karak. Kawasan kajian: Mukim Setapak

Kemasan dinding luar dan implikasinya terhadap sesebuah rumah

Ekonomi pembinaan ruang bawah tanah
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Bahan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
-55159 MFL 3217-3224 ra Open Access AV
Searching...

On Order