Cover image for Penglibatan kontraktor-kontraktor Jepun dan kesannya keatas industri binaan di Malaysia ; Pembantu teknik ukur bahan disektor kerajaan, badan berkanun dan swasta : satu kajian ; Masalah kelewatan penyediaan penyata akaun terakhir dan kesannya kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak binaan bangunan ; Bekalan air ke bangunan-bangunan ; Kemelesetan ekonomi dan kesannya keatas industri binaan di Malaysia
Title:
Penglibatan kontraktor-kontraktor Jepun dan kesannya keatas industri binaan di Malaysia ; Pembantu teknik ukur bahan disektor kerajaan, badan berkanun dan swasta : satu kajian ; Masalah kelewatan penyediaan penyata akaun terakhir dan kesannya kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak binaan bangunan ; Bekalan air ke bangunan-bangunan ; Kemelesetan ekonomi dan kesannya keatas industri binaan di Malaysia
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1984
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Penglibatan kontraktor-kontraktor Jepun dan kesannya ke atas industri binaan di Malaysia

Pembantu teknik ukur bahan disektor kerajaan, badan berkanun dan swasta : satu kajian

Masalah kelewatan penyediaan penyata akuan terakhir dan kesannya keoada pihak-pihak yang terlibat didalam kontrak binaan bangunan

Bekalan air ke bangunan-bangunan

Kemelesetan ekonomi dan kesannya keatas industri binaan di Malaysia
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Ukur(Bahan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1984

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
-55182 MFL 3225-3229 ra Open Access AV
Searching...

On Order