Cover image for Pengenalan carta co-tidal kepada ukur hidrografi;Panduan soal-selidik bagi kajian kartografi; Pengaturcaraan komputer untuk hitungan arah kiblat; Analisis deformasi titik kawalan; Penggunaan perisian PCMAP dalam menghasilkan peta topografi; Pekali polinomial bulanan bagi efemeris matahari dan R; Penyediaan rekod-rekod di Unit Perundingan Ukur dan Latihan; Analisa penentududukan di perairan antara teknik Kalman filtering dan kaedah ganda dua terdikit; Pangkalan data untuk rekod-rekod UPUL; Memperkemaskini dan memperkembangkan pengaturcaraan untuk menghitung data-data pemancangan lengkung mengufuk ukur laluan
Title:
Pengenalan carta co-tidal kepada ukur hidrografi;Panduan soal-selidik bagi kajian kartografi; Pengaturcaraan komputer untuk hitungan arah kiblat; Analisis deformasi titik kawalan; Penggunaan perisian PCMAP dalam menghasilkan peta topografi; Pekali polinomial bulanan bagi efemeris matahari dan R; Penyediaan rekod-rekod di Unit Perundingan Ukur dan Latihan; Analisa penentududukan di perairan antara teknik Kalman filtering dan kaedah ganda dua terdikit; Pangkalan data untuk rekod-rekod UPUL; Memperkemaskini dan memperkembangkan pengaturcaraan untuk menghitung data-data pemancangan lengkung mengufuk ukur laluan
Publication Information:
1990
Physical Description:
2 reels: positive & negative; 35mm
General Note:
10 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Pengenalan carta co-tidal kepada ukur hidrografi

Panduan soal-selidik bagi kajian kartografi

Pengaturcaraan komputer untuk hitungan arah kiblat

Analisis deformasi titik kawalan

Penggunaan perisian PCMAP dalam menghasilkan peta topografi

Pekali polinomial bulanan bagi efemeris matahari dan R

Penyediaan rekod-rekod di Unit Perundingan Ukur dan Latihan

Analisa penentududukan di perairan antara teknik Kalman filtering dan kaedah ganda dua terdikit

Pangkalan data untuk rekod-rekod UPUL

Memperkemaskini dan memperkembangkan pengaturcaraan untuk menghitung data-data pemancangan lengkung mengufuk ukur laluan

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000001804131 MFL 7385 ra Open Access AV
Searching...
Searching...
30000001804065 MFL 7385 ra Open Access AV
Searching...

On Order