Cover image for Pusat Sains Negara, Bukit Kiara ; Masalah penyenggaraan dinding luar bangunan di sekitar Kuala Lumpur : kajian terhadap  pertimbangan rekabentuk dan serangan agen persekitaran ; Bahasa visual laluan kakilima bangunan rumah kedai lama dari segi ruang serta fungsinya ; Tukang rumah tradisional : mengesan latarbelakang tukang ke arah mengenal dan menilai pendekatan serta pengendalian binaan rumah ; Kajian faktor-faktor yang menyertai penyertaan kanak-kanak ke kawasan mainan tempatan di Perumahan Pangsa Wilayah Persekutuan ; Penggunaan semula secara adaptif pasar besar Kuala Lumpur sebagai Pusat Senireka Kebangsaan ; Kajian terhadap beberapa jenis bahan dan cara binaan tempatan untuk dinding luar bangunan dalam menjimatkan tenaga ; Cadangan pemulihan, pengubahsuaian serta integrasi rekabentuk baru bagi Mahkamah Tinggi Melaka
Title:
Pusat Sains Negara, Bukit Kiara ; Masalah penyenggaraan dinding luar bangunan di sekitar Kuala Lumpur : kajian terhadap pertimbangan rekabentuk dan serangan agen persekitaran ; Bahasa visual laluan kakilima bangunan rumah kedai lama dari segi ruang serta fungsinya ; Tukang rumah tradisional : mengesan latarbelakang tukang ke arah mengenal dan menilai pendekatan serta pengendalian binaan rumah ; Kajian faktor-faktor yang menyertai penyertaan kanak-kanak ke kawasan mainan tempatan di Perumahan Pangsa Wilayah Persekutuan ; Penggunaan semula secara adaptif pasar besar Kuala Lumpur sebagai Pusat Senireka Kebangsaan ; Kajian terhadap beberapa jenis bahan dan cara binaan tempatan untuk dinding luar bangunan dalam menjimatkan tenaga ; Cadangan pemulihan, pengubahsuaian serta integrasi rekabentuk baru bagi Mahkamah Tinggi Melaka
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1985
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Pusat Sains Negara, Bukit Kiara

Masalah penyenggaraan dinding luar bangunan di sekitar Kuala Lumpur : kajian terhadap pertimbangan rekabentuk dan serangan agen persekitaran

Bahasa visual laluan kakilima bangunan rumah kedai lama dari segi ruang serta fungsinya

Tukang rumah tradisional : mengesan latarbelakang dan menilai pendekatan serta pengendalian binaan rumah

Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi penyertaan kanak-kanak ke kawasan mainan tempatan di kawasan Perumahan Pangsa WP

Penggunaan semula secara adaptif pasar besar Kuala Lumpur sebagai Pusat Senireka Kebangsaan

Kajian terhadap beberapa jenis bahan cara binaan tempatan untuk dinding luar bangunan dalam menjimatkan tenaga

Cadangan pemulihan, pengubahsuaian serta integrasi rekabentuk baru bagi Mahkamah Tinggi Melaka
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1985

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-55567 MFL 3278-3285 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order