Cover image for Borang kontrak setara antarabangsa fidic satu kajian; Daya pengeluaran dan ekonomi jentera-jentera binaan; Penglibatan dan peranan jurukur bahan didalam kerja-kerja kejuruteraan elektrik dan jentera dimasa kini dan masa akan datang; Satu kajian terhadap penggunaan komputer dalam perkhidmatan ukur bahan bagi projek-projek sekolah di Jabatan Kerja Raya; Kemalangan dalam industribinaan dari aspek insuran; Arahan pinda kerja dan kesannya keatas perlaksanaan projek di sektor swasta; Penggunaan lori didalam industri binaan
Title:
Borang kontrak setara antarabangsa fidic satu kajian; Daya pengeluaran dan ekonomi jentera-jentera binaan; Penglibatan dan peranan jurukur bahan didalam kerja-kerja kejuruteraan elektrik dan jentera dimasa kini dan masa akan datang; Satu kajian terhadap penggunaan komputer dalam perkhidmatan ukur bahan bagi projek-projek sekolah di Jabatan Kerja Raya; Kemalangan dalam industribinaan dari aspek insuran; Arahan pinda kerja dan kesannya keatas perlaksanaan projek di sektor swasta; Penggunaan lori didalam industri binaan
Publication Information:
Kuala Lumpur: UTM, 1983, 1984, 1985.
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
7 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Daya pengeluaran dan ekonomi jentera-jentera binaan

Penglibatan dan peranan jurukur bahan didalam kerja-kerja kejuruteraan elektrik dan jentera dimasa kini dan masa akan datang

Satu kajian terhadap penggunaan komputer dalam perkhidmatan ukur bahan bagi projek-projek sekolah di Jabatan Kerja Raya

Kemalangan dalam industri binaan dari aspek insuran

Arahan pinda kerja dan kesannya keatas perlaksanaan projek di asektor swasta

Penggunaan lori didalam industri binaan
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983-1985.

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
PRZS3000007243 TH425.M37 1983 raf Closed Access Thesis UTM Master Thesis (Closed Access)
Searching...
Searching...
-55624 MFL 4007-4013 ra Closed Access Thesis UTM Master Thesis (Closed Access)
Searching...

On Order