Cover image for Latihan pekerja-pekerja mahir untuk industri binaan di Malaysia; Cara binaan industrialised dalam perumahan dan kemungkinan penggunaannya di Malaysia;Angkatunjuk harga bangunan (building cost indices) - perangkaan dan penggunaannya didalam industri bahan; Melindungi keselamatan bangunan dari ancaman rompak dan curi serta konsep pemilihannya; Perkembangan dan pembaharuan di dalam cara-cara penyediaan senarai kuantiti; Pengenalan dan pemindahan teknologi luar dan implikasinya terhadap amalan kontrak binaan; Satu kajian mengenai gaji, elaun dan lain-lain faedah kepada pekerja-pekerja industri binaan di Malaysia
Title:
Latihan pekerja-pekerja mahir untuk industri binaan di Malaysia; Cara binaan industrialised dalam perumahan dan kemungkinan penggunaannya di Malaysia;Angkatunjuk harga bangunan (building cost indices) - perangkaan dan penggunaannya didalam industri bahan; Melindungi keselamatan bangunan dari ancaman rompak dan curi serta konsep pemilihannya; Perkembangan dan pembaharuan di dalam cara-cara penyediaan senarai kuantiti; Pengenalan dan pemindahan teknologi luar dan implikasinya terhadap amalan kontrak binaan; Satu kajian mengenai gaji, elaun dan lain-lain faedah kepada pekerja-pekerja industri binaan di Malaysia
Publication Information:
Kuala Lumpur: UTM, 1978,1982,1983,1985.
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
7 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Cara binaan industrialised dalam perumahan dan kemungkinan penggunaannya di Malaysia

Angkatunjuk harga bangunan (building cost indices) - perangkaan dan penggunaannya didalam industri bahan

Melindungi keselamatan bangunan dari ancaman rompak dan curi serta konsep pemilihannya

Perkembangan dan pembaharuan di dalam cara-cara penyediaan senarai kuantiti

Pengenalan dan pemindahan teknologi luar dan implikasinya terhadap amalan kontrak binaan

Satu kajian mengenai gaji, elaun dan lain-lain faedah kepada pekerja-pekerja industri binaan di Malaysia
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1978, 1982, 1983 dan 1985.

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
-55881 MFL 4015-4021 ra Open Access AV
Searching...

On Order