Cover image for Perisian rekaan keperluan lif menara bangunan tinggi dengan menggunakan kaedah simulasi mikrokomputer ; Sistem maklumat  peperiksaan perkhidmatan kakitangan Universiti Teknologi Malaysia ; Sistem maklumat perangkaan tenaga manusia ; Pembinaan sistem pakar dalam bidang penyakit tanaman ladang ; Fail maklumat pelajar-penasihat berkomputer ; Sistem maklumat jadual waktu pengajaran Institut Sains Komputer (ISK) ; Membangunkan sistem pengurusan pertanyaan dan lapuran maklumat ; Sistem maklumat pengalihan bahan batuan di Trengganu
Title:
Perisian rekaan keperluan lif menara bangunan tinggi dengan menggunakan kaedah simulasi mikrokomputer ; Sistem maklumat peperiksaan perkhidmatan kakitangan Universiti Teknologi Malaysia ; Sistem maklumat perangkaan tenaga manusia ; Pembinaan sistem pakar dalam bidang penyakit tanaman ladang ; Fail maklumat pelajar-penasihat berkomputer ; Sistem maklumat jadual waktu pengajaran Institut Sains Komputer (ISK) ; Membangunkan sistem pengurusan pertanyaan dan lapuran maklumat ; Sistem maklumat pengalihan bahan batuan di Trengganu
Publication Information:
Skudai : UTM, 1988
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Perisian rekaan keperluan lif menara bangunan tinggi dengan menggunakan kaedah simulasi mikrokomputer

Sistem maklumat peperiksaan perkhidmatan kakitangan Universiti Teknologi Malaysia

Sistem maklumat perangkaan tenaga manusia

Pembinaan sistem pakar dalam bidang penyakit tanaman ladang

Fail maklumat pelajar-penasihat berkomputer

Sistem maklumat jadual waktu pengajaran Institut Sains Komputer (ISK)

Membangunkan sistem pengurusan pertanyaan dan lapuran maklumat

Sistem maklumat pengalihan bahan batuan di Trengganu
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
-56042 MFL 3379-3386 ra Open Access AV
Searching...

On Order