Cover image for Sistem penyediaan angkatunjuk harga tender (sistem path) ; Pembinaan pakej akaun pinjaman ; Analisa prestasi teknik-teknik penyelesaian persamaan linear ; Suntingan Jawi peringkat 1 (menaip, mempamer dan menyimpan) ; Sistem maklumat akaun pelajar di Jabatan Bendahari Universiti Utara Malaysia ; Perawatan air pengeluaran di luar pantai ; Kajian kelogaman untuk kawalan kakisan CO2 di dalam talian paip gas ; Cadangan susunatur perpaipan gas petroleum cecair untuk kampus UTM Skudai
Title:
Sistem penyediaan angkatunjuk harga tender (sistem path) ; Pembinaan pakej akaun pinjaman ; Analisa prestasi teknik-teknik penyelesaian persamaan linear ; Suntingan Jawi peringkat 1 (menaip, mempamer dan menyimpan) ; Sistem maklumat akaun pelajar di Jabatan Bendahari Universiti Utara Malaysia ; Perawatan air pengeluaran di luar pantai ; Kajian kelogaman untuk kawalan kakisan CO2 di dalam talian paip gas ; Cadangan susunatur perpaipan gas petroleum cecair untuk kampus UTM Skudai
Publication Information:
Skudai : UTM, 1988
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Sistem penyediaan angkatunjuk harga tender (sistem path)

Pembinaan pakej akaun pinjaman

Analisa prestasi teknik-teknik penyelesaian persamaan linear

Suntingan Jawi peringkat 1 (menaip, mempamer dan menyimpan)

Sistem maklumat akaun pelajar di Jabatan Bendahari Universiti Utara Malaysia

Perawatan air pengeluaran di luar pantai

Kajian kelogaman untuk kawalan kakisan CO2 didalam talian paip gas

Cadangan susunatur perpaipan gas pertroleum cecair unruk kampus UTM Skudai
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000001308000 MFL 3387-3394 ra Open Access AV
Searching...

On Order