Skip to:Content
|
Bottom
Cover image for Aturcara rekabentuk dandang jenis tiub api dan tiub air
Title:
Aturcara rekabentuk dandang jenis tiub api dan tiub air
Personal Author:
Publication Information:
1991
General Note:
Juga terdapat dalam bentuk mikrofilem : MFL 7387 ra
Abstract:
Penulisan projek tesis ini adalah berdasarkan kepada keperluan untuk merekabentuk dandang dengan bantuan rekabentuk aturcara komputer. Di dalam proses merekabentuk, selalunya proses dimulakan dengan menentukan dimensi rekabentuk dan dibuktikan kebolehharapan dimensi-dimensi tersebut dengan menggunakan pengiraan, sebaliknya di dalam projek ini, rekabentuk dimulakan dengan menetapkan ciri-ciri keperluan pada dandang, beberapa dimensi dandang dan lain-lain untuk mendapatkan ciri-ciri rekabentuk dandang. Daripada kenyataan-kenyataan awal yang ditentukan ini, dimensi dan ciri teknikal iaitu bilangan tiub dan luas permukaan pemindahan haba dandang ditentukandengan menggunakan rumus yang paling sesuai. Di dalam proses merekabentuk dandang, pemahaman tentang keperluan rekabentuk adalah penting iaitu konsep kerja komponen-komponen dandang yang terlibat. Projek ini akan menganalisa rekabentuk terma dandang sahaja. Bab awal projek tesis ini memberikan gambaran ringkas dandang tiub api dan tiub air, seterusnya diterangkan tentang beberapa jenis bahanapi yang biasa digunakan untuk dandang dan proses merekabentuk relau.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000001344237 TJ263.5J56 1991 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order

Go to:Top of Page