Cover image for Kajian penggantian mesin pembentuk di syarikat Sri Palong Sdn Bhd
Title:
Kajian penggantian mesin pembentuk di syarikat Sri Palong Sdn Bhd
Personal Author:
Publication Information:
1991
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 7382 ra
Abstract:
Tujuan kajian ini adalah untuk dijadikan panduan dalan penggantian mesin pembentuk untuk kegunaan Syarikat Sri Palong.** Di samping itu juga kajian ini boleh dijadikan panduan kepada pihak individu dan pengurus-pengurus dalam pemilihan perkakas mesin untuk kegunaan industri. Di harap juga dengan menjadikan kajian sebagai panduan semasa membuat pemilihan perkakas mesin akan menghasilkan suatu keputusan yang tepat dan menguntungkan kepada syarikat. Di samping itu juga penggunaan analisis ekonomi kejuruteraan dan penggunaan aturcara program komputer dalam kajian akan memudahkan lagi proses penilaian ke atas penggantian perkakas mesin yang telah digunakan dengan lebih tepat dan sistematik.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000001344369 TJ1230 .A8 1991 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order